ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „КОНСТАНЦА ЛЯПЧЕВА”

гр. Долна Баня, обл. Софийска, ул. „Рилско шосе” № 7, тел. 07120 20-24

Кратка история на ДДЛРГ „Констанца Ляпчева”, гр. Долна Баня

ДДЛРГ” КОНСТАНЦА ЛЯПЧЕВА” е разположен близо до центъра на нашия град Долна Баня. Величествен и красив, обновен и с издигаща се кула, прилича на средновековен замък, съществуващ повече от 100 години. Сградата е била лятна резиденция на богатите фабриканти Иван Сребърников и неговите синове. Те откриват първата фабрика за обработка на дървен материал и изработването на мебели в нашата околия. С настъпването на световната икономическа криза през 1933 – 39 г., братята Сребърникови претърпяват фалит. Банката  (РУСЕНСКА ШКОРПИЛ БАНКА) – кредиторка, отнема сградата и прилежащите към нея помещения. Обявена е за продажба и закупена от Констанца Ляпчева, съпруга на Андрей Ляпчев – виден политик и тогавашен министър – председател на България. Констанца Ляпчева е видна българска общественичка и една от създателките на „СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА ДЕЦАТА” през 1927г. Занимава се активно с благотворителна дейност и дарява сградата за сиропиталище за селски девици през 1939г. Затова първото наименование на тази институция носи нейното име.

Първият главен възпитател, който е ръководил сиропиталището е СТАНОЙ ГЮРОВ, родом от село Белчин. Той е положил много усилия бившата семейна резиденция на братята Сребърникови да се превърне в дом за осиротели деца. Почти няма спомен и документи за работилите в дома за сираци до 1945г., тъй-като съществуващите тогава архиви са унищожени.

След 1950г. се променя статута на институцията и тя става ДДЮ „ Лиляна Димитрова“ и всичко започва отначало. В дома са настанявани момчета и момичета, които посещавали основното училище и държавното, столарско училище.

По-късно домът става девически и за кратко време е преименуван в Райна Княгина. Там живеели двойки от 9 – 11 клас. От 2001г., домът възвръща името на неговата дарителка Констанца Ляпчева. Приемат се деца и младежи от 7-18 годишна възраст, които са лишени от родителска грижа. До 2007г., домът е на пряко подчинение на министерство на просветата, а сега за него отговарят МТСП, АСП И ДАЗД. Общината поема грижа за материалната база и децата, които са настанени в дома. Веднага бе направен основен ремонт на сградата (санирана и сменена дограма и др.). Дворът бе заграден и поставена денонощна охрана. Храната се доставя от кухня-майка, изградена към СОУ от общинските власти. Условията за живот и отглеждане на децата в неравностойно положение се промени и доближи семейната среда. Екипът от специалисти в дома работи съвместно с център за обществена подкрепа (в двора на дома) и полага грижи за децата, които след напускане на дома, отново търсят подкрепата им.

Към момента в ДДЛРГ има настанени 33 деца, разделени в „постоянна грижа“, “седмична грижа“ и „дневна грижа“. Средствата за тяхното отглеждане са недостатъчни. Децата имат необходимост от грижа, свързана с тяхното психическо и физическо развитие, която грижа задоволява една основна потребност, а именно тяхното правилно развитие.

Нужда от помощ в следните сфери:

  • Хигиена – перилни и почистващи препарати.
  • Храна – консумация на плодове и зеленчуци.
  • За психо-емоционалното им състояние е важно отпразнуването на техните лични празници-рожденни дни.
  • Организирането на лагери би могло да спомогне за опознаване на външния свят и неговите предизвикателства.
  • Друга необходимост са дрехите и обувките, за които за огромно наше съжаление  по отношение на финансите в бюджетите на институциите са сведени до минимум. Липсата на дрехи и обувки оказва силно влияние върху самочувствието на децата от дома и силно повлиява самооценката им.
  • Предстои реформа в ДДЛРГ, а именно преминаването му в ЦНСТ, което ще наложи сериозен ремонт и реконструкция на съществуващата МТБ, според наложените изисквания. Необходими са нови легла, матраци, материали за ремонтни дейности.
  • Всяка едно помощ, би могла да допринесе за по-бързото изграждане на новия вид социална услуга.