Повечето от домовете в България имат нужда от ремонтни дейности, от подновяване на базата, от освежаване на стаите на децата, от създаване на уютна атмосфера, наподобяваща нашия роден дом.

Ще публикуваме нуждите за подобрения във всеки дом, който ни предостави необходимата информация. По ваше желание можете да се включите с материали, с дейности, с финансиране.

Също така се надяваме скоро да изградим в София център/клуб, в който да се провеждат курсове, срещи по интереси, мероприятия за социализиране на децата и за изграждане на творческите им умения.

Всяка помощ от ваша страна за подходящо помещение, ще бъде високо оценена и много полезна.