Приемаме предложения за съвместни събития, за интересни места за провеждане на събитията, нови идеи. Ще сме ви благодарни в случай, че имате ваша добра идея, която да реализираме заедно.