Убедени сме, че когато има хуманна цел, хората са склонни да участват в благотворителни събития и да набират средства за дадена кауза. Хубавото е, че основната част от програмата по време на едно благотоврително събитие, може да бъде изпълнена от децата, които са се подготвяли и които ще се радват да представят наученото. Благотворителните събития се провеждат на открито, както и на закрито, според сезона и според каузата.

Благотворителни събития, чиято организация предстои:

  • Пролетен и зимен бал;
  • Летни олимпийски игри;