Имате възможност да бъдете дарители като физическо лице или като компания.

Можете да дарите продукти, материали, услуги, човешки труд, финансов ресурс.

Със сигурност ще получите огромна радост когато видите резултатите от дарението ви.

За нас ще бъде чест да ви представим като личност или като компания на страниците на сайта ни и в другите ни социални мрежи.

При участие в големите кампании, фестивали и събития, логото на компанията ви ще присъства при цялостното медийното отразяване. В случай, че изявите желание да не ви рекламираме, ще се съобразим изцяло.

 Данъчни облекчения за дарители:

Според българското законодателство, всяко физическо лице или компания, решили да дарят средства на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, получава данъчни облекчения между 5 и 10% от годишната данъчна основа.

Като физическо лице, можете да дарявате по ведомост всеки месец, определена от вас сума, за избрана от вас кауза. Подписваме тристранен договор между вас, работодателят ви и фондацията.

Получавате официален, дарителски документ за всяка дарена сума, както и отчет за използването й, според каузата. Получавате до 5% данъчно облекчение от годишната ви данъчна основа.

Много голямо предимство ни давате и на нас, тъй-като ще имаме възможност да планираме поне за година напред успешно реализирани проекти.

Като компания, можете да изберете една или повече каузи и да се включвате ежемесечно или ежегодно според бюджетната, фирмена политика за подкрепа на социални каузи. Получавате до 10% данъчни облекчения от положителния счетоводен баланс.

Вашето лого, както и вида дарения, ще бъдат публикувани на интернет страницата на фондацията, на фейсбук страницата, по време на всички благотворителни и не само събития, както и при отразяването им в медийното пространство.

Пълен финансов отчет ще се извършва ежемесечно, за да сте сигурни, че средствата/материалите, които сте дарили, се използват по предназначение.

г/ Дарителска банкова сметка на Силвия Тодорова: 

Левова сметка:
IBAN: BG85FINV915010BGN006TJ
BIC: FINVBGSF
 
Еврова сметка:  
IBAN: BG57FINV915010EUR09Z14
BIC: FINVBGSF

Молим уточнявайте при нареждане на превод за коя кауза дарявате:

  1. Събития
  2. Курсове
  3. Екскурзии
  4. Инфраструктура
  5. Успешно управление и поддържане на дейностите на фондацията