Организация, финансиране и провеждане на професионални курсове с цел изграждане на конкурентноспособност на децата и даване на реална възможност за осигуряване на работа след завършване на средно образование и напускане на дома. Курсовете се провеждат за деца без родителска грижа над 16 години. Всеки курс се провежда на територията на съответния обучителен център от доказани професионалисти. Децата получават диплом или сертификат за завършен професионален курс.

Курсове:

  • Фризьорство
  • Козметика
  • Масажи и физиотерапия
  • Готварство
  • Фотография
  • Компютърна графика/ анимация
  • Хотелиерство, ресторантьорство, кетеринг
  • Занаятчийство – керамика, дърворезба, икебана
  • Моден дизайн
  • Финансиране на шофьорски курсове за деца навършили 18 години.