Центъра за настаняване от семеен тип за деца представлява социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на децата/младежите, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини, или в приемно семейство.

Дейността на социалната услуга ЦНСТ за деца ще осигури качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие, социално включване на потребителите в естествената среда за него, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Центъра за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която е насочена към потребители, които не могат да бъдат отглеждани биологичното им семейство или в семейна среда. В ЦНСТ за деца се осигурява подходящо място за живеене на децата и поддържане на връзка със семейството и значимите за него хора.

Организирането на живота в него са насочени към създаването на условия и нагласи в потребителите за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Материална база: центъра за настаняване от семеен тип за деца е самостоятелна новопостроена сграда на два етажа с двор, които е оборудван според изискванията и стандартите и отговаря на потребностите на потребителите; пространството в ЦНСТ е насочено към създаване на уютна и спокойна среда, която е близка до семейната, съобразена с потребностите и даваща на всеки потребител лично пространство. Оформени са два къта за разговори и почивка с мека мебел, където освен гледане на телевизия, слушане на музика, потребителите могат да общуват помежду си в обстановка, близка до семейната, предразполагаща създаване и развитие на различни социални контакти, умения и взаимоотношения; спалните помещения са проектирани и обзаведени за две деца, като всеки потребител има собствено легло, гардероб, бюро със стол и лампа, и шкаф; Санитарните помещения – разположени са на двата етажа, като са съобразени с броя спални помещения;Кухня и кът за хранене – Кухнята е обзаведена с всичко необходимо за приготвяне и съхранение на храната – електроуреди, съдове и прибори; Дневната стая – Обособени са 4 днвни стаи, където могат да се събират всички лица. Всяка дневна е оборудвана с секция, телевизор, компютърна конфигурация, музикална уредба, място за игра, подходящи маси и мека мебел;Мокро помещение за пране и сушене и гладене; Складово помещение – Обособено за склад на санитарно-хигиенни, перилни и миещи препарати, както и други материали, необходими за функционирането на ЦНСТ; Двор – Оборудван с детски съоръжения, достъпни и безопасни за децата.

Капацитетът на ЦНСТ Самоков е 14 деца /12 здрави и 2 деца с увреждания от общността/. Средствата за издръжката са определени на база на единния разходен стандарт, определен за 2014 и 2015 г.

Екипа на ЦНСТ се състои от: Ръководител , социален работник, 7 броя възпитатели и хигиенист.

Персоналът на ЦНСТ организира ежедневието на децата, настанени в центъра по начин, който осигурява придобиване на знания и умения за независим живот и повишаване на личностните, социалните и гражданските умения и компетентности на децата в следните примерни области: Всекидневни умения за живот: хранене, хигиена, грижи за здравето, битови умения, избор на подходящо облекло и грижа за дрехите, как децата да управляват парите си, организиране и управление на времето; Умения свързани с живота в общността: опознаване на населеното място и околностите му, отстояване на собствените интереси и проявяване на предпазливост в общността, достъп до публични услуги и институции; Социални и личностни умения за живот: себепознание, моето семейство, овладяване на емоции и предотвратяване на конфликти, различни видове връзки /приятелство, любов, връзки в семейството/; общуване, физически контакт – приемлив и неприемлив, умения за представяне по подходящ начин в социалната среда; Комуникативни умения необходими на пълнолетните младежи при търсенето, намирането и задържането на работа; Сексуално образование: промените в тялото, сексуалност и полова ориентация, бременност и предпазване от нежелана бременност, превенция на полово предаваните инфекции, отговорно сексуално поведение;

Целият екип на ЦНСТ да отчита и поощрява детското участие. Детското участие се базира на диалог, споделяне на информация и взаимно уважение между детето и възрастните. Разбира се с порастването на детето се променя и неговото участие. Детското участие означава закрила на детето – Екипът на ЦНСТ има задължението да осигури безопасността на децата и да намали до минимум риска от злоупотреба и/или експлоатация.

Храната в ЦНСТ се доставя от фирма за кетеринг.